جاهای دیدنی بم

بیشتر افراد بم را به یاد زلزله و یا ارگ معروف آن می شناسند.شهرستان بم جز استان کرمان است که مکان های دیدنی خاصی دارد که قصد داریم برای شما معروف ترین آنها معرفی...