دبی، بار دیگر بلندترین برج جهان را می سازد

همه ی افرادی که به دبی رفته اند یا کماکان از مکان های دیدنی آن در اینترنت دیدن کرده اند می دانند که برج خلیفه بزرگترین برج در دبی است که می توان آن...