آبشارمارگون در سپیدان

 آبشار مارگون بزرگ‌ترین و با شکوه‌ترین آبشارایران است که از نظر زیبائی و بزرگی و حجم آب خروجی با آبشار شوی رقابت می کند. این آبشاردر مرز استان فارس و استان کهگیلویه و بویراحمد...