جاذبه های گردشگری برازیلیا پایتخت برزیل

اگر شما قصد سفر به برزیل داربد که پایتخت این کشور برازیلیا نام دارد .این شهر که پنجاه سالی است که در حال ساخت و ساز می باشند و معماری خاصی را در نظر...