برج هشتل آمل

جاذبه های گردشگری مازندران آمل در ۵ کیلومتری شرق آمل از جاده بابل به روستای هشتل آمل می رسیم که در ان یکی از آثار تاریخی آمل به نام برج هشتل آمل واقع شده...