معروف ترین بنا‌های تاریخی در اروپا

پارتنون – یونان در نزدیکی آکروپولیس آتن مهم ترین و معروف ترین بنای تاریخی و باستانی که در سال ۲۰۰۷ خاص ترین بنای تاریخی در فرهنگ اروپا شناخته شد با نام پارتنون اکروپولیس وجود...