معرفی عمارت بادگیر در کاخ گلستان

معرفی بناهای کاخ گلستان عمارت بادگیر سومین بنای کاخ گلستان از حیث قدمت پس از ایوان تخت مرمر و عمارت الماس بنای عمارت بادگیر در کاخ گلستان می باشد که این عمارت در دوره...