باغ لاله ایرانی

در میان گل های زیبا، گل لاله، در فرهنگ و آداب مردم ایران جایگاه خاصی دارد و نمادی از عشق و احترام است. هر چند لاله به رنگ سرخ مرسوم در ذهن ها ماندگار...