شهرتاریخی اِفسوس ترکیه

جاذبه گردشگری ترکیه شهرتاریخی اِفسوس یکی از شهرهای قدیمی دنیا با تمدنی بسیار کهن ۶۰۰۰ هزار سال قبل از میلاد مسیح شهر تاریخی افسوس ( The ancient city of Ephesus, Turkey ) واقع در...