ویزای یونان

روادید توریستی یونان به افرادی تعلق می‌گیرد که قصد بازدید از این کشور را دارند؛ این ویزا معمولاً به صورت یک ماهه صادر شده و متقاضی اجازه‌ی اقامت بیشتر از سی روز بعد از...