آشنایی با کشور اتریش و جاذبه های طبیعی و تاریخی آن

کشور اتریش با مساحتی بالغ بر ۸۳۸۷۰ کیلومتر مربع در مختصات ۴۷ درجه و ۲۰ دقیقه شمالی و۱۳ درجه و ۲۰دقیقه شرقی قرار گرفته است این کشور اروپایی که بیش از دو سوم مساحت...