موزه پارس شیراز

جاذبه های گردشگری تاریخی شیراز در عمارت کلاه فرنگی شیراز که در باغ نظر قرار دارد در سال ۱۳۱۵ موزه پارس در میانه بازار وکیل و ارگ کریم‌خانی و در واقع در عمارت کلاه...