آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی توس

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی توس در سال۳۱۹ هجری شمسی شاعر حماسه سرای بزرگ ایران در روستای پاژ از توابع توس دیده به جهان گشود و حاصل ۳۰ سال از عمر او اثر با شکوهش...