ویزای انگلیس ، ویزای توریستی انگلستان

ویزای توریستی کشور انگلستان به افرادی تعلق می‌گیرد که فقط قصد گردش و تفریح یا دیدار با خانواده می‌خواهند به این کشور سفر کنند. اولین مرحله برای درخواست روادید هر کشوری، تکمیل فرم تقاضای...