موزه‌ی جواهرات سلطنتی ایران

معرفی موزه‌ی جواهرات سلطنتی ایران تاج‌هایی سنگین و نگین‌های تزیینی، تاج‌های ملکه‌ها، شمشیر و سپرهای جواهردار در کنار تعداد زیادی از سنگ‌های قیمتی، بشقاب و ظروف پذیرایی ساخته‌شده از فلزات گران‌بها و همچنین اشیای...