مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان خانه تقوی های گرگان از جمله بناهای تاریخی گرگان با مساحتي بيش از ۲۰۰۰ متر مربع و منسوب به حاج ميرزا محمدتقي تقوي (تقي اف) از بناهاي بجای مانده...