دیدنی های جاده چالوس،مازندران

کمتر کسی است یا شاید کسی نباشد که اسم (جاده)چالوس را نشنیده باشد!. چالوس از شهرهای مهم و تاریخی استان مازندران است.و زمانی از توابع رویان محسوب می‌شد و در جلگه‌ میانی‌ سواحل‌ دریای‌...