پارک جنگلی و آبشار شیرآباد رامیان گلستان

جاذبه های گردشگری طبیعی گلستان در هفت کیلومتری جنوب شهر خان بین و پنجاه و پنج کیلومتری شرق گرگان پارک جنگلی و آبشار شیرآباد واقع شده است که از جاذبه های گردشگری شهرستان رامیان...