جاذبه تاریخی شوشتر و آبشارهای عظیم سیکا

یکی از جاذبه های طبیعی استان خوزستان آبشارهای شوشتر می باشد. وجود این آبشارهای زیبا در کنار آثار تاریخی چون آسیاب ها و کانال ها وتونل های بزرگ هدایت آب و سدکه مربوط به...