بازارچه مرزي و سنتي بندر ترکمن

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

در ساحل زيباي بندر ترکمن در کنار لذت بردن از منظره ساحل در بخشی از آن بازارچه و غرفه هاي کوچکی مشاهده می شود که توسط مردم بومی بندر ترکمن ایجاد شده است .

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

این بازارچه جذاب و سنتی به نام بازارچه مرزي و سنتي بندر ترکمن شناخته می شود که فروش اجناس خارجي و داخلي در غرفه های این بازار توسط فروشندگان بومي ترکمن انجام می شود .

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

اکثر غرفه های بازارچه مرزي و سنتي بندر ترکمن لوازم سنتی زیبای ایرانی را به فروش می رسانند که هر ساله گردشگران زیادی را برای بازدید و خرید به خود جلب می کنند و نمی شود مهمان بندر ترکمن بود و به بازارچه مرزي و سنتي بندر ترکمن نرفت چراکه یکی از جاذبه های گردشگری بندر ترکمن که شهرت زیادی در این منطقه دارد بازارچه مرزي و سنتي بندر ترکمن می باشد .

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

جاذبه های گردشگری بندر ترکمن

مطالب مرتبط