کلیسای سورسور یا کلیسای مریم مقدس

کلیسای مریم مقدس با تاریخچه ای عجیب

یکی از دیدنی ترین و تاریخی ترین مکانهای ایران کلیسای سورسور یا مریم مقدس است که در استان آذربایجان غربی، شهرستان چالدران و روستای بارون جای گرفته است.

با پرسش از قدیمی ها به این نکته پی میبرید که نام آن در ابتدا “زور زور” بوده و دلیل آن این است که تحت نظر هوانس یزر نقاش ملقب به زورزورتسی قرار داشته است.

این کلیسا در کنار سد بارون در ۲۰ کیلومتری ماکو و ۱۲ کیلومتری شمال غرب قره کلیسا بنا نهاده شده است. بنای کلیسا به شکل صلیبی و گنبدی ۱۶ ضلعی با ۴ نورگیر دارد. به غیر از نورگیرهای ساق گنبد ۴ نورگیر در ۴ دیوار قرار دارد. ورودی کلیسا از سمت غربی آن است.

کوچکی این کلیسا آن را به نمازخانه یا عبادتگاه شبیه کرده است. قدمت این کلیسا به قرن چهاردهم میلادی نسبت داده می شود و از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۲۴ توسط اسقف بسداچی زکریا تاسیس شده است. به همین دلیل این اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

این کلیسا با سنگ هایی که در ابعاد مختلف تراشیده و تزیین شده به طوری که هر دو بلوک سنگ در یکدیگر چفت شوند. دارای نمایی ساده است ولی پنجره ها و نورگیرها که با ستون های کاذبی به قوسی جناغی منتهی می شوند، دارای تزییناتی هستند.

این ماجرا وقتی جالب خواهد شد که بدانید این کلیسا جابجا شده است! در سال ۱۳۶۷ به علت جریان احیای زمین های ماکو احتمال تخریب این بنا می رفت پس سازمان میراث فرهنگی با همراهی خلیفه گری ارمنیان آذربایجان، در طول ۲۵ روز کلیسا را سنگ به سنگ درست به همان حالت اول ام روی صخره ای ۶۰۰ متر دورتر و ۱۱۰ متر مرتفع تر این بنا را جابجا کرد. پس از آن بر دیوار کلیسا لوحی سنگی نصب شد.

مطالب مرتبط