باغ گل تهران

باغ های زیبای گل در اطراف تهران و کرج یکی از جاذبه های توریستی این منطقه محسوب می شود.

بازار گل و گیاه محلاتی از بزرگترین بازار گل‌هاست که روزانه در اینجا بیشتر از ۵/۱ میلیون شاخه گل از باغهای شمال، محلات و باغ‌های اطراف تهران برای پخش در سراسر کشور عرضه می شود. در این بازار دو قسمت وجود دارد، قسمت فروش گل‌های مصنوعی و وسایل تزئینی و قسمت گل‌های شاخه‌ای و گلدان که اطرافش پر از درختچه‌های آپارتمانی است .

مطالب مرتبط