برج کلاه‌فرنگی بنای مشهور شوشتر

جاذبه تاریخی شوشتر برج کلاه فرنگی

در کنار رود کارون و نزدیک به بند میزان در مرکز شهر شوشتر در استان خوزستان بنای تاریخی برج کلاه‌فرنگی شوشتر به چشم می خورد که یکی از جاذبه های تاریخی خوزستان بوده و قدمت آن به دوره قاجاریه بر می گردد . بنای مشهور برج کلاه‌فرنگی شوشتر دارای دو بخش بوده که یکی خود برج کلاه‌فرنگی شوشتر با ارتفاع حدود هفت متر و دیگری زیرسازی می باشد که برج کلاه‌فرنگی شوشتر روی آن قرار گرفته و نسبت به سطح زمین چهار متر ارتفاع دارد .

جاذبه تاریخی شوشتر برج کلاه فرنگی

به دلیل اینکه برج کلاه‌فرنگی شوشتر جایگاه دیده‌بانی قیصر روم یا شاپور ساسانی جهت نظارت بر کار کارگران مشغول در بندمیزان بوده مردم شهر شوشتر این برج را کلاه‌فرنگی نامیدند.

جاذبه تاریخی شوشتر برج کلاه فرنگی

اگر به معماری بنای تاریخی برج کلاه‌فرنگی شوشتر بنگریم نمای بیرونی این برج از سنگ‌های تراش خورده ساخته شده و اکنون فقط سه متر از این سنگهای تراش خورده بر بدنه برج باقی مانده و گذر زمان شکل اصلی برج کلاه‌فرنگی شوشتر را دستخوش تغییر فراوان کرده است .

بندمیزان با دو ضلع مورب خود، تقریبا در روبرو و چشم‌انداز برج کلاه‌فرنگی شوشتر قرار دارد.

جاذبه تاریخی شوشتر برج کلاه فرنگی

برج کلاه‌فرنگی شوشتر در سال ۱۳۷۸ توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره ۲۶۱۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مطالب مرتبط