منارجنبان اصفهان

جاذبه تاریخی گردشگری منارجنبان اصفهان

یکی از بناهای تاریخی معروف اصفهان منارجنبان اصفهان است و بقعه ‏اى می باشد كه بر مزار یکی از زهاد و صُلحاى معروف قرن هشتم هجرى به نام عمو عبدالله كه در ذیحجه سال ۷۱۶ هجرى قمرى وفات یافته، ساخته شده است و منارجنبان اصفهان به‏ صورت یك بقعه و دو مناره می باشد . منارجنبان اصفهان در راه اصفهان به نجف آباد در روستایى به نام كاردالان واقع شده است .

جاذبه تاریخی گردشگری منارجنبان اصفهان

منارجنبان اصفهان در واقع در ابتدا فقط بصورت بنای ایوان بوده که ان را باتوجه به کاشی کاری های ان ، بنایی به سبك مغولى ایران می دانند و سپس مناره ها در آخر عصر صفویه به ایوان منارجنبان اصفهان افزوده شده اند . هر یك از دو مناره این بنا ۱۷ متر بلندى داشته و ارتفاع بنای منارجنبان اصفهان ۱۰ متر است.

جاذبه تاریخی گردشگری منارجنبان اصفهان

شهرت منارجنبان اصفهان به دلیل ان است که هر گاه یكى از مناره‏هاى طرفین ایوان بنا را مى ‏جنبانده ‏اند این حركت به مناره دیگر هم منتقل شده و نه تنها مناره دیگر به حركت درمى‏آید بلكه تمامى این ساختمان مرتعش مى‏شود. از نظر معماری بناهای مشابه ای وجود دارد که حرکت می کنند اما منارجنبان اصفهان یکی از شگفت انگیز ترین بناهای تاریخی می باشد که با داشتن مناره های باریک و سبک می تواند تکان بخورد .

جاذبه تاریخی گردشگری منارجنبان اصفهان

منارجنبان اصفهان یکی از بناهای تاریخی اصفهان بوده که بسیار مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است .

جاذبه تاریخی گردشگری منارجنبان اصفهان

منارجنبان اصفهان با كاشی هاى لاجوردى و فیروزه‏اى تزئین شده و برمزار عمو عبدالله روحانى زاهد و عابد قطعه سنگى مرمرى كه سوره یس از قرآن كریم حاشیه آن نقش گرفته قرار داده شده است و همچنین كتیبه‏ اى بر سنگ مرمر بالاى سنگ اصلى مزار وجود دارد كه از عمو عبدالله به عنوان یك مرد پرهیزگار و زاهد نام مى ‏برد و تاریخ او را نیز ذكر مى ‏كند.

مطالب مرتبط