جاذبه دیدنی برج چهل دختر سمنان

جاذبه دیدنی و تاریخی سمنان برج چهل دختر

یکی از جاذبه های گردشگری سمنان که در کنار قدمت تاریخی آن سرگذشت جالبی نیز دارد جاذبه دیدنی برج چهل دختر سمنان می باشد که محل قرار گرفتن برج در اواسط خیابان حکیم الهی و بر سر محلات ثلاث ( کوشمغان، زاوغان، کدیور) است و به عقیده مردم سمنان برج چهل دختر یکی از بناهای شوهر یاب استان سمنان است بدین صورت که دختران دم بخت برای باز شدن بخت خود و پیدا کردن شوهر به داخل برج می روند و سه یا هفت سنگ از داخل به خارج پرتاب می کنند اگر همه سنگها به بیرون بیفتند بخت آنها باز می شود و همان سال ازدواج می کنند در غیر این صورت باید یک سال دیگر در منزل بمانند .

جاذبه دیدنی و تاریخی سمنان برج چهل دختر

جدای از سرگذشت این برج تاریخ ساخت برج چهل دختر سمنان مربوط به قبل از اسلام می باشد و عده ای از مردم سمنان معتقدند برج به وسیله چهل دختر که دست از تجملات و مادی گرایی کشیده و تارک دنیا شده بودند با خشت و گل ساخته شده است .

در نگاه کلی به برج چهل دختر سمنان مشاهده می شود که ارتفاع این برج ۱۲ متر و ضخامت دیوارها ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر می باشد. برج ۸ ضلعی بوده و طول هر ضلع در خارج ۵/۴ متر می باشد . البته سقف این برج مخروطی بوده که بر اثر سوانح طبیعی ویران شده است .

جاذبه دیدنی و تاریخی سمنان برج چهل دختر

در وسط هر ضلع طاق نماهایی با قوس های نیزه دار برپا گشته و در بالای طاق نما و زیر سقف رس های قاب مانندی از خشت ساخته شده اند .
با توجه به اینکه برج چهل دختر سمنان در کنار دو محله کوشمغان (کوشک مغان) و زاوغان (زاویه مغان) قرار گرفته است می توان اطمینان داشت برج مذکور زمانی آتشکده و از اماکن متبرکه زرتشتیان بوده است.

مطالب مرتبط