شهرستان بهبهان قطب گردشگری در خوزستان

یکی از مناطق گردشگری استان خوزستان شهرستان بهبهان با وجود نرگس زارهای زیبا می باشد این شهرستان که مملو از نرگس زارها می باشد و در زمان گرمای ملایم پاییز و زمستان این منطقه آماده برداشت می شوند.

این منطقه زیبا که ثبت ملی شده است یکی از مناطق دیدنی و تفریحی ایران محسوب می شود.این منطقه زیبا در شهرستان بهبهان باعث شده است در فصل زمستان گردشگران را به سمت خود بکشاند هم گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی برای دیدن این منطقه به بهبهان سفر میکنند.

بوی خوش و عطر آگین گل های نرگس و همجنین زیبایی خاص این گل به قدری زیاد بوده که رنگ یکپارچه و طلایی گل نرگس از دور نمایان بوده که هر فردی را به سمت خود جذب میکند.

مطالب مرتبط