بازار وکیل شیراز مشهورترین بازار تاریخی ایران

جاذبه گردشگری شیراز بازار سنتی و تاریخی وکیل

به فرمان کریم خان زند ملقب به وکیل الرعایا در سال‌های (۱۱۷۲-۱۱۹۳هـ.ق) یکی از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران در شیراز به نام بازار وکیل شیراز ساخته شد . موقعیت دقیق بازار وکیل شیراز در مرکز شهر شیراز (شرق میدان شهدا) بوده که مسجد و حمام تاریخی وکیل نیز در کنار این بازار تاریخی و مشهور ایران به چشم می خورند .

جاذبه گردشگری شیراز بازار سنتی و تاریخی وکیل

البته معماران زندی برای ساخت بازار وکیل شیراز از معماری بازار قیصریه لار و بازارچه بلند اصفهان الهام گرفته اند با تفاوت اینکه عرض بازار وکیل شیراز بیش از سایر بازارها می باشد . همچنین بازار وکیل شیراز دارای ۷۴ دهانه طاق ضربی با ارتفاع بیش از ۱۱ متر بوده که این معماری منحصر به فرد باعث شده بازار وکیل طاقی بلندتر از طاق سایر بازارها داشته باشد .

جاذبه گردشگری شیراز بازار سنتی و تاریخی وکیل

بطور کلی از نظر معماری سه فضای عبور و مرور (فضایی برای گذر مشتریان)، حریم مغازه (به ارتفاع تقریبی ۲ پله بالاتر از سطح زمین) و فضای مغازه (محل فروش) در بازار وکیل شیراز تعبیه شده است و این بازار تاریخی در چهار سوی دارای ۵ در بزرگ می باشد .

جاذبه گردشگری شیراز بازار سنتی و تاریخی وکیل

همچنین بازار وکیل شیراز شامل دو رشته شمالی – جنوبی و شرقی – غربی است که یکدیگر را قطع می کنند.

جاذبه گردشگری شیراز بازار سنتی و تاریخی وکیل

از دروازه اصفهان وارد ضلع شمالی – جنوبی بازار وکیل می شوید که این مسیر تا کوچه جنوبی سرای مشیر ادامه می‌یابد و اگر به دوطرف این راسته بازار وکیل بنگریم در هر قسمت ۴۱ جفت (۸۲ باب) مغازه وجود دارد که در جلوی هر یک سکویی از قطعات سنگی بزرگ با ترنج‌هایی برجسته حجاری بر روی آن ها قرار گرفته و به جهت جلوگیری از ورود رطوبت مغازه‌ها را حدود یک متر بالاتر از سطح زمین ساخته‌اند.

جاذبه گردشگری شیراز بازار سنتی و تاریخی وکیل

چند کاروانسرای قدیمی با چندین حجره به نام‌های روغنی، گمرک و احمدی که در ورودی آنها درون بازار وکیل است در شمال شرقی بازار وکیل شیراز ساخته شده اند .

جاذبه گردشگری شیراز بازار سنتی و تاریخی وکیل

بازار وکیل شیراز در تیرماه ۱۳۱۵ با شماره ۹۲۴ در سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

مطالب مرتبط