باغ جنت در شیراز

باغ جنت در ابتدای ورودی غربی شیراز و در بلوار امیر کبیر قرارگرفته است. از ویژگی های بارز این باغ زیبا ، آبنماهای سراسری ، سروهای بلند و زیبا ، چمنکاری و گلکاری در سراسر باغ و همچنین ایجاد کمپ نوروزی در قسمتی از باغ می باشد.

باغ جنت از باغهای قدیمی و سنتی شیراز است که مانند باغ ارم دارای راهروهایی است که در دو طرف شان با درختان کاج وسرواحاطه شده اند وزیبائی خاصی به آن داده اند .طرح بهسازی باغ جنت در فضائی به وسعت ۲۷ هکتار اجرا شده و هزینه آن بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال بوده است .مساحت کل باغ جنت ۵۴ هکتار می باشد که ۲۷ هکتار آن متعلق به شهرداری است وهم اکنون ۱۱ هکتار آن زیبا سازی شده است . همچنین طرح ایجاد استخر باغ نیز در حال انجام می باشد.

مطالب مرتبط