سی‌وسه‌پل اصفهان

زیباترین بناهای تاریخی ایران سی‌وسه‌پل اصفهان

بر روی زاینده‌رود در شهر اصفهان در دوران حکومت شاه عباس صفوی ، الله‌وردی خان پلی با ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و ۱۴ متر عرض ساخت که به سی‌وسه‌پل یا پل الله‌وردی خان مشهور است . سی‌وسه‌پل اصفهان یکی از زیباترین و باشکوه ترین بناهای تاریخی ایران است که حتی از دید گردشگران خارجی نیز جزء برترین پل های جهان محسوب می گردد .

زیباترین بناهای تاریخی ایران سی‌وسه‌پل اصفهان

سی‌وسه‌پل اصفهان محل برگزاری مراسم جشن آب‌پاشان و همچنین مراسم خاج‌شویان ارامنه ی اصفهان در دوره ی صفویه بوده است و به روایتی الله وردی خان پل را به خرج خود ساخته است . خیابان بی‌همتای چهارباغ در جوار سی و سه پل واقع شده که سی وسه پل، چهارباغ عباسی را به چهارباغ بالا متصل می‌کند.

زیباترین بناهای تاریخی ایران سی‌وسه‌پل اصفهان

در طول زمان سی‌وسه‌پل اصفهان به نام های پل شاه عباسى – پل اللهوردیخان – پل جلفا – پل چهل چشمه – پل سى و سه چشمه نامیده می شده که هر کدام علتی دارد . از آن جهت پل شاه عباسى نامیده شده که شاه عباس اول دستور بناى آن را داده است و چون به معاشرت و اهتمام اللهوردیخان ساخته شده به پل اللهوردیخان نیز معروف گردیده و از لحاظ اینکه معبر مردم به جلفا بوده آن را پل جلف هم گفته‏اند و چون در ابتداء چهل چشمه داشته پل چهل چشمه و اکنون سى و سه چشمه دارد به پل سى و سه چشمه نامیده شده است .

زیباترین بناهای تاریخی ایران سی‌وسه‌پل اصفهان

سی‌وسه‌پل اصفهان در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است .

از برگزیده ای از سخنان بزرگان در باب تمجید سی‌وسه‌پل اصفهان می توان به : سرپرسی سایکس این پل از پل‌های درجه اول عالم، شاردن آن را شاهکار معماری و شگفت آفرین و دن گارسیا آن را از بهترین آثار معماری ایران می‌دانند و به قول لرد کرزن «انسان هیچ انتظار ندارد برای دیدن آنچه که روی هم رفته می‌توان آن را باشکوه ترین پل دنیا نامید، ناچار از مسافرت به ایران باشد» اشاره کرد .

مطالب مرتبط