خانه تاریخی وکیلی ندوشن

جاذبه های تاریخی ایران خانه وکیلی ندوشن 

یکی از آثار تاریخی مربوط به دوره آخر قاجاریه و اوایل پهلوی خانه وکیلی ندوشن است که در محله قلعه ندوشن واقع شده که کاربری خصوصی داشته است .

جاذبه های تاریخی ایران خانه وکیلی ندوشن 

در جبهه شمالی و در زیر پیش درگاهی، ورودی بنا دیده می شود که با نقش شمسه در سقف مزین شده است . پس از گذر ازین ورودی وارد یک هشتی با سقفی کوتاه می شویم که می توان از دو درگاهی که در آن دیده می شود به حیاط اصلی و حیاط خلوت بنا رفت . حیاط اصلی بنای خانه وکیلی ندوشن به شکل مستطیل بوده که در جبهه جنوبی آن اطاقهایی ساخته شده و در جلو آن ایوانی با ۶  ستون آجری به چشم می خورد و حیاط خلوت بنا هشت ضلعی بوده و دور آن سه دری و صفه ساخته شده است . بنای خانه تاریخی وکیلی ندوشن دو طبقه دارد که در طبقه دوم نیز یک صفه و دو اتاق و بادگیری ساخته شده و بادگیر با اتاق بادگیر در طبقه اول مرتبط می باشند . درهای نصب بر درگاه ها راست گوشه و از جنس چوب هستند .

جاذبه های تاریخی ایران خانه وکیلی ندوشن 

در مجموع مصالح مصرفی در ساخت این بنای تاریخی خشت و گل، آجر و گچ و موزائیک می باشند .

جاذبه های تاریخی ایران خانه وکیلی ندوشن 

همانطور که گفته شد قدمت خانه وکیلی ندوشن به اواخر دوره قاجار – اوایل دوره پهلوی برمی گردد و این بنای تاریخی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۱۰۹ بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مطالب مرتبط