مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان

خانه تقوی های گرگان از جمله بناهای تاریخی گرگان با مساحتي بيش از ۲۰۰۰ متر مربع و منسوب به حاج ميرزا محمدتقي تقوي (تقي اف) از بناهاي بجای مانده دوره قاجار می باشد .

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان

مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان بنایی شامل بیش از ده حياط اصلي و فرعي بوده که سازمان ميراث فرهنگي تاکنون ۱۰ حياط اصلي مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان را خریداری و بازسازی نموده است .

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان

از حياط های مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان می توان حياط هاي بيروني اول و دوم ، حياط هاي اندروني اول و دوم، حياط مطبخ، حياط سرطويله، هشتي ها و پشت حياط ها و… را نام برد .

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان

ساختمان مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان اغلب يک متر بالا تر از سطح زمين و با زیر بنای خالی ساخته شده چرا که از نفوذ رطوبت به داخل بنا جلوگيري شود و اکثر ساختمان های این مجموعه دو طبقه بوده که کف طبقه ي دوم با چوب، لمبه کوبي شده تا بار کمتري بر سقف طبقه ي تحتاني وارد گردد و کچ ، خاک ، آهک ، آجر ، خشت خام و چوب (اغلب چوب درخت سرخدار و چوب هاي به کار رفته در درها اغلب چوب درخت ازدار (آزاد)) از مصالح بکار رفته در مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان می باشند .

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان

ايوان ها يي که “مهتابي” خوانده می شوند در داخل حياط های مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان ساخته شده که به دلیل عدم تابش مستقيم نور خورشيد بر آن ها به عنوان محل نگهداري برخي آذوقه ها کاربرد داشتند .

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان

کنسولي در جلوي نماي ورودي ساختمان در طبقه ي بالا طراحی شده که نمای فوق العاده ای به این مجموعه تاریخی می بخشد وجالب است بدانید اصطلاحاً به اين گونه بناها کلاه فرنگي گفته مي شود .

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان

چوب هاي زير “شير سر” ها با نقوش اسليمي ، اشعارفارسي به خط نستعليق و آيات قرآن به خط نسخ زینت بخش برخي قسمت هاي بنای مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان شده اند .

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان

حوضی هایی نیز در داخل هر حياط مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان تعبیه شده اند که در گذشته برای تامین آب بنا مورد استفاده قرار می گرفتند .

جاذبه های گردشگری تاریخی گرگان

مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان در گذشته به عنوان محل تجمع تجار و سياستمداران بزرگ منطقه بوده و حتي در چند دوره هم به عنوان دفتر انتخابات نمايندگان تجار مورد استفاده قرارگرفت .

مطالب مرتبط