قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد يزد

معرفی جاذبه های گردشگری یزد قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد

در روستاى رحمت‌آباد شهر يزد یکی از آثار نسبتا تاریخی و از جمله جاذبه های گردشگری این شهر را می بینیم که قلعهٔ رحمت‌آباد خوانده می شود .

معرفی جاذبه های گردشگری یزد قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد

معرفی جاذبه های گردشگری یزد قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد

مالک اوليهٔ اين قلعه، شخصى به نام حاجى ابوالقاسم دشتي بود. در ابتدا قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد يزد چهار برج نگهبانى به ارتفاع حدود ده متر در چهار طرف اين قلعه داشت که اکنون فقط دو برج ديده‌بانى آن باقی مانده است .

معرفی جاذبه های گردشگری یزد قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد

همچنین ديوارهاى چينه‌اى با ارتفاع حدود نُه متر، قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد يزد را محصور مى‌کرد که در حال حاضر قسمتى از حصار ضلع جنوبى آن باقى مانده است.

معرفی جاذبه های گردشگری یزد قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد

اما باز هم می توان گفت که قلعهٔ رحمت‌آباد يزد با وجود از بین رفتن بخشی از ساختمان اولیه معماری زیبایی دارد و دروازهٔ ورودى و عمارت اربابى آن در ضلع جنوبى واقع شده و با آجر ساخته شده است زيباترين بخش معمارى اين قلعه می باشد .

معرفی جاذبه های گردشگری یزد قلعهٔ تاریخی رحمت‌آباد

مطالب مرتبط