معرفی تالار سلام در کاخ گلستان

معرفی تالارهای کاخ گلستان تالار سلام

در ضلع شمال غربی باغ گلستان تالار سلام یا تالار تاجگذاری قرار گرفته است که این تالار از ابتدا به منظور تشکیل موزه بنا گردید چرا که پس از اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا و بازدید وی از موزه ها و گالری های کشورهای غربی به دستور وی در ارگ سلطنتی تالار سلام به عنوان موزه احداث شد و ساخت این موزه در سال ۱۲۹۱ ه.ق / ۱۲۵۳ ه.ش آغاز و در سال ۱۲۹۴ ه.ق / ۱۲۵۶ ه.ش پایان یافت.

البته همانطور که گفته شد تالار سلام در کاخ گلستان که از ابتدا به منظور تشکیل موزه بنا گردیده بود بعد ها به علت انتقال تخت سلطنتی از موزه قدیم در عمارت خروجی و تالار آینه بدین ساختمان و برگزاری سلام های خاص در آن نام تالار سلام را به خود گرفت .

معرفی تالارهای کاخ گلستان تالار سلام

تالار سلام در کاخ گلستان در ابتدا به شکل امروزی نبود و در سال ۱۳۴۶ ه.ش به سبب آماده سازی تالار برای مراسم تاج گذاری پهلوی دوم ، در بنا و چیدمان و تزیینات داخلی آن تغییرات مفصلی داده شد و به شکل امروزین در آمد.

تالار سلام در سال ۱۳۷۶ ه.ش جهت بازدید عموم گشایش یافت .

مطالب مرتبط