قلعه اردشیر در کرمان

قلعه اردشیر بر فراز تپه جنوب‌شرقی شهر کرمان قرار دارد و از دوران پیش از ورود اسلام به ایران به یادگار مانده‌است.وضع طبیعی آن باعث شده‌است که آن را «قلعه کوه» بنامند. دیواره‌های قلعه از خشت خام ضخیم ساخته شده‌است. این قلعه را «اردشیر ساسانی» بنا نهاده‌است.

قلعه اردشیر ازقدیمی ترین آثار تاریخی در کرمان به شمار می رود و بقایای آن اعجاب بینندگان رو بر می انگیزد ساختمان های این قلعه، روی هم به دو قسمت مجزا تقسیم می شوند. قسمتی که بر فراز قلعه نسبتاً مرتفع جنوب شرقی قرار دارد و سابقاً قلعه کوه نامیده می شود و کاملاً به علت وضعیت طبیعی از قلعه دیگر مجزاست. قسمت دوم بر تپه کوتاه تری قرار دارد و به قلعه دختر یا آتشکده آناهیتا شناخته می شود که از دیگر قلعه های باستانی این شهر می باشد.

 قلعه اردشیر در بالای تپه مرتفعی واقع شده که تا سطح جلگه قریب پانصد پا ارتفاع دارد و دیوارهای قلعه از خشت های بسیار ضخیم ساخته شده است.

مطالب مرتبط