مجموعه تاریخی بسطام سمنان

جاذبه های گردشگری سمنان مجموعه تاریخی بسطام

در میدان بسطام و در شهر بسطام (۱۹۳ کیلومتری سمنان) مجموعه آثاری از قرن دوم هجری، دوران سلجوقیان و دوره­های بعدی را در مجموعه تاریخی بسطام می بینیم .

مجموعه تاریخی بسطام سمنان از چندین آثار تاریخی در کنار هم تشکیل شده است که قدیمی­ترین بنای این مجموعه خانقاه یکی از عرفای نامدار ایرانی یعنی ابو یزید طیفور بن عیس بن سروشان بسطامی متعلق به قرن دوم هجری است و مزاری ساده در مجاورت گنبد و ایوان غازان خان دارد .

جاذبه های گردشگری سمنان مجموعه تاریخی بسطام

سایر آثار تاریخی واقع در مجموعه تاریخی بسطام سمنان شامل :

خانقاه بایزید: شامل سه اتاق کوچک متصل به یکدیگر و با سقف­های کوتاه با قدمت ۷۰۲ هجری قمری است.

منار بسطام: در دوران سلجوقیان و در سال ۵۱۴ هجری قمری بنا شده است. ارتفاع آن ۱۴ مترمی باشد .

مسجد دوم بایزید بسطامی: در قرن ششم و هفتم هجری قمری بنا شده است و یکی از نمونه­ های زیبای گچبری را در محراب گچبری شده زیبای این مسجد می بینیم

مسجد جامع بسطام : در سال ۷۰۰ تا ۷۰۶ هجری قمری توسط قازان خان ساخته شده است. دارای دو شبستان تابستانی و زمستانی و صحن روباز است.

امامزاده محمد: ساخت بنا مربوط به دوره غازان خان بین سال­های ۷۰۳-۶۷۰ هجری قمری بوده که درواقع آرامگاه یکی از فرزندان امام جعفر صادق است و بنای امامزاده قرینه گنبد غازان خان می باشد.

گنبد غازان خان: گنبد زیبا و مخروطی شکلی بوده که با کاشی­های فیروزه­ای پوشیده شده است.

دالان و ایوان الجایتو: شامل سر در و دالان ورودی به صحن امامزاده محمد است. در دوران سلطان الجایتو ساخته شده است.

برج کاشانه: در سال ۷۰۰ هجری قمری بنا شده است. ارتفاع آن ۲۰ متر و نمای خارجی آن لبه دار و ۳۰ ترک است که تا زیر گنبد ادامه دارد.

مدرسه شاهرخیه: در دوره شاهرخ تیموری بنا شده است. مدرسه با صحن مربع شکل، دارای حجره­هایی دو طبقه پیرامون آن است.

مقبره شاهزاده افغان: در کنار مقبره بایزید آرامگاهی به سال ۱۲۸۶ هجری قمری است.

مطالب مرتبط