خانه / تور قبرس – تور لارناکا – تور ارجان – تور قبرس اروپایی

تور قبرس – تور لارناکا – تور ارجان – تور قبرس اروپایی

قبرس از کشورهای اروپایی هست . تور قبرس با استقبال خوبی همراه شده است از شهرهای مهم توریستی در تور قبرس می توان به لارناکا ، ارجان اشاره کرد .

تور لارناکا پاییز ۹۴

timthumb.php

نام هتل خدمات هتل دو تخته (هر نفر) سینگل (یک نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات Vergi City H.B ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان Flamingo Beach B.B ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ...

ادامه نوشته »

تور لارناکا پاییز ۹۴

راهنمای سفر به قبرس شمالی 24

نام هتل خدمات هتل دو تخته (هر نفر) سینگل (یک نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات Vergi City H.B ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان Crown Resorts Henipa B.B ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ ...

ادامه نوشته »

تور لارناکا تابستان ۹۴

تور لارناکا تابستان 94

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات Mariandy ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان  ۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ON REQUEST Vergi City ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان  ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان  ...

ادامه نوشته »

آفر تور قبرس شمالی ۲۲ مرداد

آفر تور قبرس شمالی 22 مرداد

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات Park Palace Hotel ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان Std Riverside Garden ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان  ۲,۳۵۰,۰۰۰ ...

ادامه نوشته »

تور قبرس شمالی تابستان ۹۴

تور قبرس شمالی تابستان 94

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات Ada Beach ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان Kyrenia Standard Riverside Garden ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۱۹۰,۰۰۰ ...

ادامه نوشته »

تور قبرس شمالی ۱۵ مرداد

تور قبرس شمالی 15 مرداد

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات Ada Beach ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان   Std Riverside Garden ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان  ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان  ...

ادامه نوشته »

تور قبرس اروپا

تور قبرس اروپا

هتل ها : نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات LARCO ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان اقامت با صبحانه SANREMO SANREMO ...

ادامه نوشته »