نویسنده: zz

تاجیکستان

بهترین راهنمای سفر به تاجیکستان تاجیکستان سرزمینی است پهناور و کوهستانی که ۱۰۰/۱۴۳ کیلومتر مربع وسعت دارد ، تاجیکستان یک کشور محاط در خشکی است که در گذشته راه ابریشم از آن می گذشت...

هتل آزادی خزر (هایت سابق) چالوس

هتل پنج ستاره پارسیان آزادی خزر(هتل هایت سابق) /> هتل پنج ستاره پارسیان آزادی خزر(هتل هایت سابق) در همسایگی جنگلهای سرسبز شمالی و دریای آبی خزر واقع شده و به طوریکه شما از پنجره...