نویسنده: zz

تاجیکستان

بهترین راهنمای سفر به تاجیکستان تاجیکستان سرزمینی است پهناور و کوهستانی که ۱۰۰/۱۴۳ کیلومتر مربع وسعت دارد ، تاجیکستان یک کشور محاط در خشکی است که در گذشته راه ابریشم از آن می گذشت...

هتل آزادی خزر (هایت سابق) چالوس

هتل پنج ستاره پارسیان آزادی خزر(هتل هایت سابق) هتل پنج ستاره پارسیان آزادی خزر(هتل هایت سابق) در همسایگی جنگلهای سرسبز شمالی و دریای آبی خزر واقع شده و به طوریکه شما از پنجره ی...