هواپیمایی زاگرس

هواپیمایی زاگرس به عنوان یک شرکت هواپیمایی جوان ایرانی از سال ۸۴ فعالیت موفق خود را آغاز کرده است. اولین پرواز های زاگرس مربوط به منطقه ی آزاد اروند بوده است. زاگرس برای شروع کار خود، دو فروند هواپیمای توپولوف خریداری کرد. زاگرس با این دو هواپیما پروازهایش را انجام داد اما بعد از گذشت مدتی مدل هواپیماهایش را از توپولوف به بوئینگ ارتقا داد. بعد از گذشت ۸ سال کاری، زاگرس دارای ۱۱ فروند هواپیماست که ناوگانش شامل سه فروند بوئینگ md 82 و شش فروند بوئینگ md83 و دو فروند ایرباس می باشد.

هواپیمایی زاگرس ارائه دهنده ی پروازهای داخلی و خارجی است به طوری که می توان به صورت زیر آن ها را تفکیک کرد.

پروازهای داخلی

پروازهای داخلی با مبدا شهرهای مختلف و مهم ایران صورت می گیرد که به صورت زیر می باشد:

پروازها با مبدا تهران به مقصد، اهواز، مشهد، بندرعباس، کیش، اصفهان و آبادان، ماهشهر، بوشهر و چابهار منتهی می شود

پروازها با مبدا مشهد به مقصد تهران، تبریز، اصفهان، اهواز، شیراز، کرمانشاه، قشم و کیش منتهی می شود

پروازها با مبدا کیش، به مقصد اصفهان، کرمان و اهواز منتهی می شود

پروازهای خارجی:

هواپیمایی زاگرس بعد از اینکه توانست پروازهای داخلی خود را توسعه دهد بر آن شد تا پروازهای خارجی اش را از سر گیرد بدین صورت تا کنون طی این چند سال پروازهای خارجی اش را با موفقیت انجام داده که به صورت زیر می باشند:

مطالب مرتبط