بلیط هواپیما کرمانشاه کرمان

برای خرید بلیط هواپیما کرمانشاه به کرمان در دو مسیر می توانید با توجه به اطلاعات زیر اقدام کنید. این سفر کمتر از دو ساعت به طول خواهد انجامید

 

مبدا :کرمانشاه

مقصد : کرمان

ساعت پرواز کرمانشاه تا کرمان : ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

فاصله هوایی کرمانشاه تا کرمان : ۱۰۴۳ کیلومتر

قیمت بلیط هواپیما کرمانشاه کرمان : ۲۰۵۶۰۰ تومان

بلیط هواپیما  کرمان کرمانشاه با قیمت مشخص ارائه می شود.

مطالب مرتبط