بلیط هواپیما کرمانشاه بوشهر

برای سفر به بوشهر از سمت کرمانشاه یکی از بهترین راه ها استفاده از خطوط هوایی امن داخلی است. اطلاعات زیر در این رابطه تقدیم می شود

مبدا :کرمانشاه

مقصد : بوشهر

ساعت پرواز کرمانشاه تا بوشهر: ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

فاصله هوایی کرمانشاه تا بوشهر : ۶۹۲ کیلومتر

قیمت بلیط هواپیما کرمانشاه بوشهر : ۱۲۰۵۰۰ تومان

بلیط هواپیما  بوشهر به کرمانشاه در تمام نقاط به نرخ مقطوع و مشخص ارائه می شود

 

مطالب مرتبط